OCEŇOVÁNÍ
A ŘÍZENÍ

stavebních zakázek
v době inflace

Termín: Místo:
22. 9. 2022
9:00–16:40
Výstaviště
PVA EXPO PRAHA

PROGRAM

Konference je věnována aktuálním tématům přípravy zakázek i řízení již probíhajících staveb v době turbulentních cenových změn na trhu. Budou představeny přístupy jak tyto situace řešit, i podpůrné moderní SW nástroje pro oceňování a řízení stavebních zakázek, přínosy a nové trendy nastupující digitalizace v ČR.

8:00

9:00

Welcome coffee

9:00

10:40

Zohlednění inflace u probíhajících a nových zakázek

Jak na cenové změny probíhajících zakázek? Za jaké ceny uzavírat nové smlouvy?

Ing. Tomáš Brázdil

Vedoucí Odboru plánování staveb Ředitelství silnic a dálnic ČR

list Přístupy k cenám a smlouvám u probíhajících i nově chystaných staveb
Ing. Vít Kutnar

Předseda správní rady a generální ředitel DEK a.s.

list Aktuální ceny a dostupnost materiálů na trhu v ČR
Ing. Jaroslav Synek, Ph.D.

Vedoucí útvaru technologií a materiálů, Metrostav a.s.

list Konkrétní případy změny cen stavby z pohledu stavební firmy v realizaci
JUDr. Mgr. Vlastimil Fidler

Pověřený náměstek pro řízení sekce výstavby a veřejného investování, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

list Možné změny cen staveb podle zákona o zadávání veřejných zakázek

11:00

12:30

Výkyvy cen stavebních materiálů a jejich vliv na cenu stavby

Které materiály a práce zaznamenávají nyní největší cenové výkyvy? Kde získat aktuální ceny materiálů a stavebních prací a jak s nimi pracovat při přípravě a realizaci stavby?

Ing. Jan Blahoňovský

Výrobní ředitel, ÚRS CZ a.s.

list Ceny a indexy v kontextu Cenové soustavy ÚRS
Ing. David Zdražil

Projektový manažer, ÚRS CZ a.s.

list Promítnutí změn cen do dodatků při průběhu výstavby
Ing. Jiří Zabranský

Produktový manažer, ÚRS CZ a.s.

list Příklady SW pro práci s aktuálními cenami v aplikacích KROS 4, myDox, CS ÚRS online

13:30

15:00

BIM a digitalizace řízení stavebních zakázek

Jaký je skutečný stav BIM v ČR? Jak efektivně spolupracovat na stavbě pomocí CDE, elektronického stavebního deníku?

Ing. Daniel Cihelka

Projektový manažer, ÚRS CZ a.s.

list Výsledky BIM průzkumu 2022 – BIM z pohledu stavební veřejnosti
Pavel Hanuš

Business developer, Callida, s.r.o.

list Řízení stavebních zakázek na společném datovém uložišti CDE ASITE
Ing. Boris Kalisch

Výkonný ředitel, First information systems, s.r.o.

list Elektronický stavební deník Buildary
Ing. Jakub Novotný

Site Consulting, Proof of Concepts & Product Implementation, STRABAG a.s.

list Zkušenosti s využitím elektronického stavebního deníku v praxi

15:20

16:40

Digitalizace rozpočtů, využití dat z projektu 2D/3D

Jak se oceňují stavební zakázky? Jaké procesy probíhají nyní a jaké jsou nové trendy v oceňování i vývoji těchto SW nástrojů?

Ing. Vojtěch Ščevík

Jednatel HAVO Consult s.r.o.

list Ocenění zakázky z projektové dokumentace 2D
Ing. Milan Mrázek

Hlavní architekt programu KROS, KROS a.s.

list Chystané novinky při vývoji online nástrojů KROS – oceňování 2D i 3D projektů
Ing. Filip Kalina

Vedoucí útvaru digitalizace stavebních procesů, Metrostav a.s.

list Využití výhod digitalizace a 3D modelů při tvorbě výkazů výměr pro cenové nabídky z pohledu zhotovitele
Ing. arch. Lukáš Pejsar

Jednatel a architekt, 3AE s.r.o.

Ing. Václav Valášek

BIM manažer, 3AE s.r.o.

list BIM od návrhu k výkazům výměr, ocenění v SW EuroCALC a předání do výroby

ŘEČNÍCI

Na konferenci vystoupí přední odborníci a specialisté ze státní správy (ministerstvo dopravy, ministerstvo pro místní rozvoj), největších stavebních firem v ČR, projekčních kanceláří, prodejci stavebních materiálů a řada technologických společností.

zastupce rsd

Ing. Tomáš Brázdil

Vedoucí Odboru plánování staveb Ředitelství silnic a dálnic ČR

Ing. Vít Kutnar

Předseda správní rady a generální ředitel DEK a.s.

linkedin

Předseda správní rady a generální ředitel DEK a.s. Narozen v roce 1969. Skupinu DEK založil v roce 1993 ještě jako student Stavební fakulty ČVUT v Praze a začal se věnovat prodeji na tehdejší dobu inovativních hydroizolačních materiálů. Ze své pozice generálního ředitele se soustředí na to, aby všichni v DEKu táhli za jeden provaz, na skvělou péči o zákazníky a inovace.

Ing. Vít Kutnar
zastupce rsd

Ing. Jaroslav Synek, Ph.D.

Vedoucí útvaru technologií a materiálů, Metrostav a.s.

Absolvent stavební fakulty ČVUT v Praze se zaměřením na technologii a kvalitu staveb. Expert v úseku výrobně-technického ředitele Metrostav, a.s., a člen katedry technologie staveb stavební fakulty ČVUT. Člen představenstva czBIM a vedení oblasti Praha České komory autorizovaných inženýrů a techniků.

JUDr. Mgr. Vlastimil Fidler

Pověřený náměstek pro řízení sekce výstavby a veřejného investování, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

V oblasti veřejných zakázek se pohybuje již od roku 2000. Působil jako specialista na magistrátu města Plzně, později se stal vedoucím Odboru řízení technických úřadů a ředitelem Technických úřadů města Plzně.

Od roku 2007 působí na ministerstvu pro místní rozvoj jako vedoucí oddělení veřejných zakázek a následně jako ředitel Odboru veřejných zakázek.

Je spoluautorem novel k zákonu č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a především se podílel na přípravě, projednání a prosazení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Zastupoval ČR v pracovní skupině Evropské rady při vyjednávání současných zadávacích směrnic a je za ČR členem poradního expertního sboru Evropské komise. Předsedá Pracovní skupině pro transparentní veřejné zakázky a pracovní skupině Veřejné zakázky pro operační programy.

Je spoluautorem již dvou vydání Komentáře k zákonu o zadávání veřejných zakázek (nakl. Aleš Čeněk, 2016 a 2017). Publikuje v odborných časopisech (zejména Veřejné zakázky pro praxi), vystupuje na konferencích a odborných setkáních k veřejným zakázkám.

Je členem rozkladové komise ÚOHS.

Ing. Vít Kutnar
zastupce rsd

Ing. Jan Blahoňovský

Výrobní ředitel, ÚRS CZ a. s.

linkedin

Dlouholetý analytik a metodik ve společnosti ÚRS CZ. Aktuálně se svým týmem udržuje a rozvíjí cenové soustavy (zejména Cenovou soustavu ÚRS) a další pomůcky pro rozpočtáře, kalkulanty a přípraváře.

Ing. David Zdražil

Projektový manažer, ÚRS CZ a.s

linkedin

David Zdražil působí ve společnosti ÚRS CZ jako projektový manažer. Spolupodílí se na vývoji programu KROS a nových aplikací pro oceňování staveb.

Ing. Vít Kutnar
Ing. Daniel Cihelka

Ing. Jiří Zabranský

Produktový manažer, ÚRS CZ a.s.

linkedin

Jíří působí ve společnosti ÚRS CZ jako product manager. Má dlouholeté zkušenosti s lektorováním a organizací kurzů a školení pro oceňování staveb. Věnuje se rozvoji procesů likvidace škod na stavebních objektech.

Ing. Daniel Cihelka

Projektový manažer, ÚRS CZ a.s.

linkedin

Daniel Cihelka působí jako projektový manažer ve společnosti ÚRS CZ. Má mnohaleté zkušenosti s implementací SW pro rozpočtování do soukromých i státních organizací, školením na míru i řízením vývoje SW aplikací. Posledních 5 let se zabývá také nastupujícími trendy digitalizace a efektivnímu využití 3D modelu a BIM při rozpočtování.

Ing. Daniel Cihelka
Pavel Hanuš

Pavel Hanuš

Business developer, Callida, s.r.o.

linkedin

Pavel Hanuš pracuje ve společnosti Callida jako Business Development Manager. Hlavním zaměřením jeho činnosti je informačního systému euroCALC a cloudová platforma Asite (CDE). Zároveň se věnuje osvětě a vzdělávání v oblasti CDE a Field Managementu s přesahem do BIM rozpočtování. Pravidelně vystupuje na odborných seminářích a workshopech, publikuje v odborných periodikách či na svém blogu. A také pilotně provozuje na stavebnictví zaměřený podcast „Podcast, na kterém se dá stavět“.

Ing. Boris Kalisch

Výkonný ředitel, First information systems, s.r.o.

linkedin

Boris Kalisch, absolvent inženýrského studia na ČVUT v Praze obor konstrukce a dopravní stavby. V roce 1993 založil s kolegou stavařem společnost First information systems s.r.o. Od prosince 2020 působí ve společnosti na pozici výkonného ředitele. First IS je přední dodavatel informačních systémů a získal respekt u řady významných i menších firem. Za největší úspěch považuje dlouhodobě spokojené zákazníky a neméně také zaměstnance, kteří díky svým zkušenostem intenzivně pracují na vývoji nových softwarových řešení.

Ing. Daniel Cihelka
Ing. Jakub Novotný

Ing. Jakub Novotný

Site Consulting, Proof of Concepts & Product Implementation, STRABAG a.s.

linkedin

Jakub Novotný studoval na ČVUT bakalářský obor architektura a stavitelství a poté na inženýrském oboru se zaměřil na budovy a prostředí. Od roku 2020 uplatňuje své dosavadní pracovní zkušenosti ve společnosti STRABAG a.s.

Ing. Vojtěch Ščevík

Jednatel HAVO Consult s.r.o.

Jmenuji se Ing. Vojtěch Ščevík, vystudoval jsem střední odbornou školu stavební v Českém Krumlově, poté vysokou školu stavební v Brně a v podstatě celý svůj život věnuji stavebnictví v různorodých odvětvích.

V roce 2016 jsem založil společnost HAVO Consult s.r.o, která se zabývá projektováním staveb, rozpočtováním staveb, přípravou staveb a poslední dobou se zabýváme pronájmem lešení.

Ing. Vojtěch Ščevík
Ing. Milan Mrázek

Ing. Milan Mrázek

Hlavní architekt programu KROS, KROS a.s.

linkedin

Early-adopter digitálních trendů a technologií s více jak 13-ti letými zkušenostmi ve firmě KROS a.s. Jako Senior Product Owner vede tým lidí zaměřených na vývoj software pro oceňování a řízení staveb – KROS a BIM platforma. Ve své práci využívá agilní principy vývoje – SCRUM a Lean management. Je zastáncem myšlenky, že software bez znalosti potřeb zákazníků se nedá vyvinout, proto rychlá zpětná vazba od zákazníků a identifikace jejich potřeb je základem jeho každodenní práce.

Ing. Filip Kalina

Vedoucí útvaru digitalizace stavebních procesů, Metrostav a.s.

Filip se poprvé s BIM setkal při návštěvě USA, kde je tato metodika již hojně využívána. Když potom hledal příležitost, jak se této oblasti dál věnovat, nabídl mu vedoucí bakalářské práce odbornou praxi v Metrostavu.

Diplomovou práci už psal na téma, kterému se věnoval i v práci – adaptaci a možným přínosům digitalizace záznamů v BIM prostředí v průběhu realizace.

Po ukončení magisterského studia na ČVUT nastoupil Filip na plný úvazek. Záhy se stal členem pracovní skupiny, jejímž cílem je zlepšovat podmínky pro rozvoj BIM v ČR. Účastní se i konferencí v Německu a Rakousku, kde je BIM o krok dál. Vše jde velmi rychle odpředu, tak ho těší, že má možnost být u toho a pružně reagovat na všechny novinky.

Aktuálně pracuje Filip na pozici vedoucího útvaru digitalizace stavebních procesů na centrále. Vede menší tým, který se zaměřuje na podporu technologie BIM v rámci firmy tak, aby měl Metrostav veškeré potřebné prostředky, nástroje a know-how pro přípravu, nacenění a realizaci zakázky s využitím modelu stavby. Současně se zaměřuje na digitalizaci interních procesů ve společnosti.

Sám se věnuje několika projektům s požadavkem na realizaci s využitím BIM. Mimo jiné pracuje i ne na zcela obvyklém způsobu využití této metody, a to při rekonstrukci hotelu InterContinental v centru Prahy.

Ing. Filip Kalina
Ing. arch. Lukáš Pejsar

Ing. arch. Lukáš Pejsar

Jednatel a architekt, 3AE s.r.o.

Nižšího somatického typu, huňatý, usměvavý, motorkář, vybíravý, rozumný a rozvážný. 40 let. 78 kg. V kohoutku 156 cm.

Lukáš je jednatelem ve společnosti 3AE s.r.o. a má na starost projekční část firmy. Jeho architektura vyjadřuje funkční a rozumné využití materiálů v kombinaci s moderním vzhledem. Specializuje se na stavby z CLT panelů Novatop. Lukáš je velikým zastáncem inovací a díky němu funguje 3AE v BIM od studie přes projekci až po naceňování a realizaci domů.

Ing. Václav Valášek

BIM manažer, 3AE s.r.o.

linkedin

Středního somatického typu, kudrnatý, zasmušilý, brankář a excelový mág III. úrovně. 26 let. 75 kg. V kohoutku 160 cm.

Václav je ve společnosti 3AE s.r.o. zodpovědný za vývoj firemního BIM prostředí. Má na starosti vývoj řídících programů a postupů a řeší naše stavby z pohledu stavební fyziky. Mimo jiné řeší i implementaci Callidy do našich procesů. Je také vítězem pingpongového turnaje 3AE. Až podezřele dobře se vyzná v právu a legislativě.

Ing. Václav Valášek

PARTNEŘI

3ae

Zabýváme se individuálními architektonickými návrhy, projekcí a realizací nízkoenergetických a pasivních domů. Domy řešíme včetně interiérového designu a zahradní architektury.

Filozofii naší firmy nejlépe vystihuje název 3AE, který evokuje 3 Architektonické Elementy, jenž definoval římský architekt Marcus Vitruvius Pollio:

Firmitas – pevnost, trvanlivost
Utilitas – funkčnost, užitná hodnota
Venustas – krása

calida

Společnost Callida na českém trhu úspěšně působí již od roku 1990. Vyvíjí a dodává systémy pro efektivní řízení projektů především ve stavebnictví. Systém pro přípravu, realizaci a monitoring stavebních zakázek euroCALC výrazně zjednodušuje a urychluje pracovní procesy ve všech fázích projektu. Callida má také mnohaleté zkušenosti se zaváděním CDE a Field Managementu do praxe. Platforma Asite spojuje sdílené datové prostředí a účinný nástroj pro koordinaci a řízení zakázek, což zaručuje bezproblémovou a přehlednou spolupráci na projektech. V neposlední řadě nabízí bohatý vzdělávací program se zaměřením na různé oblasti a úrovně včetně videokurzu Rozpočtování staveb.

first

Společnost First Information Systems je specialistou na vývoj a implementaci stavebního softwaru a ERP systémů. Zabývá se vývojem a implementací SW pro řízení stavebních zakázek (RSV), které jsou kompatibilní s většinou ekonomických a kalkulačních systémů, včetně SW KROS. First podporuje i digitalizaci stavebnictví. Vyvíjí a provozuje mobilní a webové aplikace Buildary.online Elektronický stavební deník a Management úkolů.

havoconsult

Společnost HAVO Consult s.r.o., byla založena v roce 2016. Pro své zákazníky zajišťuje kompletní činnost od průzkumu až po stavební povolení, rozpočty stavebních prací, přípravu staveb v obchodní fázi, vedení účetnictví a daňové evidence. Naše společnost si klade za cíl zabezpečovat rychlé, kvalitní a cenově zajímavé služby.

kros

KROS a.s. je slovenská softwarová společnost s více než 25 letou tradicí. Je lídr v oblasti vývoje ekonomických a stavebních SW – SW pro lidi. Z jejich dílny pochází SW KROS 4 (na Slovensku pod názvem CENKROS), BIM platforma, Omega, Olymp, ad. I přes silné postavení na trhu s více než 95 000 uživateli, ve firmě stále panuje hravost a nadšení při vývoji nových řešení a nástrojů.

metrostav

Metrostav a.s. je dlouhodobě finančně silnou a stabilní univerzální stavební společností se schopností získávat a řídit velké a složité projekty na domácím trhu i v 15 zemích Evropy. Mezi jeho klíčové obory působnosti patří dopravní stavby, podzemní stavby, občanské stavby, stejně jako projekty pro průmysl a ekologické stavby, pro veřejné i soukromé investory.

Hodnoty, na kterých si zakládáme:


 • Profesionalita
 • Důvěryhodnost
 • Stabilita
 • Držíme slovo
mpmr

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR) patří do systému ústředních orgánů státní správy České republiky v oblastech, vymezených příslušnými právními dokumenty. Objemem svých pravomocí, kompetencí a odpovědností za správu finančních prostředků hraje ve státní správě významnou roli.

Ministerstvo bylo zřízeno s účinností od 1. listopadu 1996 a je ústředním orgánem státní správy ve věcech:

 • regionální politiky a politiky bydlení,
 • rozvoje domovního a bytového fondu,
 • nájmu bytů a nebytových prostor,
 • územního plánování a stavebního řádu,
 • investiční politiky,
 • cestovního ruchu,
 • veřejné dražby a realitní činnosti, ad.
kros

Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) je státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem dopravy ČR. Základním předmětem činnosti organizace ŘSD je výkon vlastnických práv státu k nemovitostem tvořícím dálnice a silnice I. třídy, zabezpečení správy, údržby a oprav dálnic a silnic I. třídy a zabezpečení výstavby a modernizace dálnic a silnic I. třídy.

dek

Stavebniny DEK jsou největším dodavatelem materiálů a služeb pro stavebnictví v České a Slovenské republice a lídrem inovací v prodeji stavebních materiálů . Dodáváme služby a materiály pro rezidenční, průmyslovou i inženýrskou výstavbu. Pravidelně obsluhujeme více než 250 tisíc stálých zákazníků z řad řemeslníků, stavebních firem, investorů a spotřebitelů.

dek

Společnost STRABAG a.s. je součástí nadnárodního stavebního koncernu STRABAG. Realizujeme i ty nejkomplexnější stavební projekty, a to ve všech oblastech stavebnictví – od budov po silnice, železnice, mosty i tunely. Široké spektrum služeb a mnoho poboček rozmístěných po celém území České republiky jsou přednostmi, které nás přibližují k našim zákazníkům a nabízí mnoho příležitostí pro naše zaměstnance. Využití našeho koncernového know-how a možnost partnerské spolupráce s dalšími koncernovými firmami je naší přidanou a konkurenční výhodou. Naše společnost staví na týmové spolupráci, proto je naším heslem TEAMS WORK., které uplatňujeme nejen na našich stavbách.

dek

Společnost ÚRS CZ tvoří a dodává komplexní oceňovací nástroje a podklady pro tvorbu stavebních rozpočtů, kalkulací stavebních prací a sledování stavebních zakázek – programy řady KROS obsahující jedinečnou Cenovou soustavu ÚRS. Společnost se také věnuje pořádání odborných kurzů a školení v oblasti oceňování stavební produkce.

ÚRS CZ je aktivním členem národních i mezinárodních společenství, které se zabývají monitoringem stavu/trendů stavebnictví, vývojem v oblasti klasifikace/specifikace stavební produkce a řešením staveb metodikou BIM.

Kde nás najdete?

Výstaviště PVA EXPO PRAHA, Beranových 667, 199 00 Praha 9,
Kongresový sál nad vstupní halou III, vstup D

map